logo

Loten kopen
loten kopen

FedEx kan naar eigen goeddunken sommige Zendingen samenvoegen of voor vervoer doorsturen naar het voertuig van een numero du keno de hier soir derde partij, een derde partij luchtvaartmaatschappij, of op een charter vlucht of een vlucht van een andere maatschappij.
FedEx kan, zonder kennisgeving, het alternatieve vliegtuig of vervoermiddel vervangen, van de route of routes afwijken, of de Zending via een motorvoertuig laten vervoeren.
(Opmerking: De Zendingen kunnen ter beschikking gehouden worden voor ophaling of teruggestuurd worden naar de Afzender.).6 Elk verzoek tot wijziging van een adres dat geen re-routing is of een verbetering van het adres wordt beschouwd als een nieuwe Zending, en nieuwe Vervoerskosten zullen worden toegepast.In het geval er geen keuze wordt gemaakt voor een optie tekenen bij ontvangst volgt FedEx haar standaard leveringsprocedures.14.2 FedEx kan leveren aan de Geadresseerde op het adres dat wordt vermeld in de (lucht)vrachtbrief, of aan iemand anders dan de persoon of instantie die wordt genoemd in de (lucht)vrachtbrief en die duidelijke bevoegdheid heeft om de Zending te accepteren in naam van en voor.14.5 Gevaarlijke goederen kunnen niet afgeleid worden naar een adres dat niet het adres van de Ontvanger is dat door de Afzender oorspronkelijk werd opgegeven.14.7 Zaterdagafleveringen, indien beschikbaar, zijn onderworpen aan een bijzondere behandelingsvergoeding in die landen/gebieden waar zaterdag geen gewone Werkdag.(Postbusadressen mogen voor bepaalde internationale locaties gebruikt worden, maar ook daarbij dient een geldig telefoon-, fax- of telexnummer op de (lucht)vrachtbrief te worden vermeld.Er kunnen extra kosten zijn verbonden aan de opties voor tekenen bij ontvangst.
Partijen komen overeen dat het tijdelijk in bezit houden van de Zending door FedEx ingevolge de instructies van de Geadresseerde, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de aflevertijd, zullen worden beschouwd als deel uitmakend van het transportcontract.
De adressering dient altijd het volledige adres van de ontvanger te bevatten, inclusief telefoon- of faxnummer.De Verzender en de Geadresseerde erkennen en aanvaarden elk dat die instructies van de Geadresseerde, zonder hiertoe beperkt te zijn, betrekking kunnen hebben op (i) het veranderen van de aflevertijd, (ii) de aflevering aan een buur, (iii) de aflevering aan een ander adres en/of een.Er zijn niet voor alle zendingen opties voor tekenen bij ontvangst en dat hangt af van geografische en andere beperkingen; deze opties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd door FedEx worden aangepast.De voorwaarden en beschikbaarheid van de optie voor tekenen bij ontvangst kunnen worden ingezien.De mogelijkheden en voorwaarden van de afleveringsopties kunnen geraadpleegd worden.De beschikbare afleveringsopties voor B2C Zendingen zijn onderworpen aan tijds-, geografische en andere beperkingen en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden door FedEx zonder voorafgaande kennisgeving.14.1 FedEx behoudt zicht het recht voor de route van de Zending naar eigen goeddunken te bepalen.De zender en ontvanger worden geattendeerd op het bepaalde in artikel.4e van deze vervoersvoorwaarden.
De Verzender erkent en accepteert uitdrukkelijk dat in bepaalde landen van bestemming de levering gedaan kan worden aan een derde partij of aan een postbus of een andere locatie toegankelijk voor de Ontvanger.

Sitemap