logo

Postcode loterij gevallen 2016
postcode loterij gevallen 2016

U kunt deze toestemming en opdracht ook annuleren door contact met de juegos de blackjack gratis online en español PayPal Klantenservice op te nemen.
We kunnen uw toegang tot uw rekening of onze Services stopzetten, opschorten of beperken en/of de toegang tot uw saldo beperken voor zover en voor zolang dit redelijkerwijs nodig is om ons te beschermen tegen aansprakelijkheidsrisico (zie paragraaf.2) als u deze Overeenkomst overtreedt, inclusief.
Dit bedrag is geen e-geld, wordt niet als deel van uw saldo beschouwd en is niet in te wisselen voor contant geld.Om twijfel te voorkomen: een gebruiker met een PayPal-rekening die niet in Nederland is geregistreerd, is aansprakelijk jegens PayPal voor de kosten zoals uiteengezet in de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst die van toepassing zijn in het land waar de gebruiker is geregistreerd of zoals uiteengezet.Verder stemt u ermee in om, op eigen kosten, verdere actie te ondernemen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het bekrachtigen van de nodige documenten en het registreren van documenten die redelijkerwijs door ons worden opgeëist voor het uitoefenen van ons zekerheidsbelang of anderszins).What Choices Do You Have About Your Personal Data?Activiteit of gebeurtenis Kosten.1 Overmaken (kopen) Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening).2 Binnenlandse betalingen ontvangen (verkopen).2.1 Standaardtarieven : 3,4 vaste kosten.2.2 Zakelijk tarief (Afhankelijk van aanvraag en voorafgaande goedkeuring door PayPal.Voor zover aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, autoriseert en instrueert u PayPal om de betalingen van alle bij eBay achterstallige bedragen aan eBay of de koper (indien van toepassing) te verwerken via uw PayPal-rekening volgens de instructies van eBay aan PayPal, maar u stemt.PayPal geeft dergelijke derde partijen geen toegang tot uw PayPal-rekening en verricht betalingen vanaf uw rekening aan deze derde partijen uitsluitend na uw expliciete toestemming.Privétransactie heeft de betekenis die.2 van Schema 1 Kostentabel wordt gegeven.Met PayPal kunt u betalingen verrichten aan en accepteren van derden.Deze overeenkomst wordt uitsluitend in het Nederlands gesloten.Alle toepasselijke beveiligingsmaatregelen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens te allen tijde implementeren en onderhouden;.McAfee Privacy Notice, effective Date: August 7, 2018, this Notice provides information about data we collect, use, and share, and our commitment to using the personal data we collect in a respectful fashion.Zoek de toepasselijke kosten voor privétransacties (derde kolom).U kunt bij ons een kopie aanvragen van iedere wettelijk verplichte openbaarmaking (inclusief deze Overeenkomst).Bij het risicobeheer van rekeningen kunnen we onder meer het bedrag beperken dat u onmiddellijk kunt opnemen; ook kunnen we de snelheid of betaalmethode voor opnames en bedragen ter compensatie van uw saldo wijzigen en/of eisen dat u, of iemand die met u verbonden.
Om het opzoeken voor u gemakkelijker te maken als u de kosten voor internationale betalingen wilt berekenen, zijn bepaalde landen als volgt gegroepeerd: Groepsnaam Landen Noord-Europa Åland, Denemarken, Faeröer, Finland, Groenland, IJsland, Noorwegen en Zweden.
De terugboekingsrechten van creditcards kunnen, indien van toepassing, meer omvatten dan PayPal Aankoopbescherming.
U kunt cookies uitschakelen door de instelling in uw browser te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren.Fouten en ongeautoriseerde transacties.Als u zich niet houdt aan de bovenstaande bepalingen, vormt dit een schending van deze Overeenkomst en heeft PayPal het recht om deze overeenkomst te beëindigen overeenkomstig paragraaf.PayPal zal de blokkering van uw betaling opheffen als PayPal bepaalt dat het transactierisico, of het risico/de blootstelling met betrekking tot uw rekening, niet langer van toepassing.For our identity protection Consumer Products, we also may collect credit or identity information which we use to help prevent and detect fraud.De terugboekingskosten zijn gebaseerd op de ontvangen valuta en worden als volgt berekend: Australische dollar: 22,00 AUD Braziliaanse real: 35,00 BRL Canadese dollar: 20,00 CAD Tsjechische kroon: 400,00 CZK Deense kroon: 120,00 DKK Euro: 16 EUR Hongkongse dollar: 155,00 HKD Hongaarse forint: 4325 HUF Israëlische.
Opnemen/inwisselen van e-geld.
"Reserverekening" heeft de betekenis die in de inleiding van deze Overeenkomst wordt gegeven.
Sitemap